HOABINHTOURIST & CONVENTION
0913.311.911 Giới thiệu Liên hệ
TÌM KIẾM ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC SỰ KIỆN
SỰ KIỆN TRONG NƯỚC
Nơi tổ chức
Số người tham gia
Tiêu chuẩn
Send Query| Call: 0913311911|
18 xe

Khu vực

Hành trình

Loại xe

Xe đưa đón sân bay

Đón tiễn sân bay, ga Đồng Hới (xe 45 chỗ)
Khu vực: Miền Trung
Cho thuê xe 45 chỗ Huyndai Aero Space, Hi-Class, Universe 2005 - 2012, đón tiễn sân bay, ga Đồng Hới. Lái xe giàu kinh nghiệm, nhiệt tình. Giá trên có thể thay đổi tùy thời điểm. Giá đã bao gồm tiền cầu phà bến bãi, lương lái xe...Chưa bao gồm VAT 10%
1,200,000 VNĐ
xe /1 ngày
Đón tiễn sân bay, ga Đồng Hới (xe 29 chỗ)
Khu vực: Miền Trung
Cho thuê xe 29 chỗ Huyndai County đời 2008- 2013, đón tiễn sân bay Đà Nẵng. Lái xe giàu kinh nghiệm, nhiệt tình. Giá trên có thể thay đổi tùy thời điểm. Giá đã bao gồm tiền cầu phà bến bãi, lương lái xe...Chưa bao gồm VAT 10%
900,000 VNĐ
xe /1 ngày
Đón, tiễn sân bay, ga Đồng Hới
Khu vực: Miền Trung
Cho thuê xe 16 chỗ Mercedez – Sprinter, Ford Transit đời mới 2008 - 2013 đón tiễn sân bay, ga Đồng Hới. Lái xe giàu kinh nghiệm, nhiệt tình Giá trên có thể thay đổi tùy thời điểm. Giá đã bao gồm tiền cầu phà bến bãi, lương lái xe...Chưa bao gồm VAT 10%
700,000 VNĐ
xe /1 ngày
Đón tiễn sân bay Đà Nẵng (xe 45 chỗ)
Khu vực: Miền Trung
Cho thuê xe 45 chỗ Huyndai Aero Space, Hi-Class, Universe 2005 - 2012, đón tiễn sân bay Đà Nẵng. Lái xe giàu kinh nghiệm, nhiệt tình. Giá trên có thể thay đổi tùy thời điểm. Giá đã bao gồm tiền cầu phà bến bãi, lương lái xe...Chưa bao gồm VAT 10%
1,500,000 VNĐ
xe /1 ngày
Đón tiễn sân bay Đà Nẵng (xe 35 chỗ)
Khu vực: Miền Trung
Cho thuê xe 35 chỗ Huyndai County đời 2008- 2013, đón tiễn sân bay Đà Nẵng. Lái xe giàu kinh nghiệm, nhiệt tình. Giá trên có thể thay đổi tùy thời điểm. Giá đã bao gồm tiền cầu phà bến bãi, lương lái xe...Chưa bao gồm VAT 10%
1,000,000 VNĐ
xe /1 ngày
Đón tiễn sân bay Đà Nẵng (xe 29 chỗ)
Khu vực: Miền Trung
Cho thuê xe 29 chỗ Huyndai County đời 2008- 2013, đón tiễn sân bay Đà Nẵng. Lái xe giàu kinh nghiệm, nhiệt tình. Giá trên có thể thay đổi tùy thời điểm. Giá đã bao gồm tiền cầu phà bến bãi, lương lái xe...Chưa bao gồm VAT 10%
850,000 VNĐ
xe /1 ngày
Đón tiễn sân bay Đà Nẵng (xe 16 chỗ)
Khu vực: Miền Trung
Cho thuê xe 16 chỗ Mercedez – Sprinter, Ford Transit đời mới 2008 - 2013 đón tiễn sân bay Đà Nẵng. Lái xe giàu kinh nghiệm, nhiệt tình Giá trên có thể thay đổi tùy thời điểm. Giá đã bao gồm tiền cầu phà bến bãi, lương lái xe...Chưa bao gồm VAT 10%
650,000 VNĐ
xe /1 ngày
Đón tiễn sân bay Hồ Chí Minh (xe 7 chỗ)
Khu vực: Miền Trung
Cho thuê xe 7 chỗ Innova - Toyota đời mới 2008 - 2013 đón tiễn sân bay Đà Nẵng. Lái xe giàu kinh nghiệm, nhiệt tình Giá trên có thể thay đổi tùy thời điểm. Giá đã bao gồm tiền cầu phà bến bãi, lương lái xe...Chưa bao gồm VAT 10%
450,000 VNĐ
xe /1 ngày
Đón tiễn sân bay Đà Nẵng (xe 4 chỗ)
Khu vực: Miền Trung
Đón tiễn sân bay Đà Nẵng, Xe đời mới, lái xe giàu kinh nghiệm, nhiệt tình Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm. Bao gồm : Cầu phà, bến bãi, xăng dầu, lái xe .... Không bao gồm : VAT 10 %.
350,000 VNĐ
xe /1 ngày
Đón tiễn sân bay Hồ Chí Minh (xe 45 chỗ)
Khu vực: Miền Nam
Cho thuê xe 45 chỗ Huyndai Aero Space, Hi-Class, Universe 2005 - 2012, đón tiễn sân bay Hồ Chí Minh. Lái xe giàu kinh nghiệm, nhiệt tình. Giá trên có thể thay đổi tùy thời điểm. Giá đã bao gồm tiền cầu phà bến bãi, lương lái xe...Chưa bao gồm VAT 10%
1,500,000 VNĐ
xe /1 ngày
Đón tiễn sân bay Hồ Chí Minh (xe 35 chỗ)
Khu vực: Miền Nam
Cho thuê xe 35 chỗ Huyndai County đời 2008- 2013, đón tiễn sân bay Hồ Chí Minh. Lái xe giàu kinh nghiệm, nhiệt tình. Giá trên có thể thay đổi tùy thời điểm. Giá đã bao gồm tiền cầu phà bến bãi, lương lái xe...Chưa bao gồm VAT 10%
1,000,000 VNĐ
xe /1 ngày
Đón tiễn sân bay Hồ Chí Minh (xe 29 chỗ)
Khu vực: Miền Nam
Cho thuê xe 29 chỗ Huyndai County đời 2008- 2013, đón tiễn sân bay Hồ Chí Minh. Lái xe giàu kinh nghiệm, nhiệt tình. Giá trên có thể thay đổi tùy thời điểm. Giá đã bao gồm tiền cầu phà bến bãi, lương lái xe...Chưa bao gồm VAT 10%
850,000 VNĐ
xe /1 ngày
Đón tiễn sân bay Hồ Chí Minh (xe 7 chỗ)
Khu vực: Miền Nam
Cho thuê xe 7 chỗ Innova - Toyota đời mới 2008 - 2013 đón tiễn sân bayHồ Chí Minh Lái xe giàu kinh nghiệm, nhiệt tình Giá trên có thể thay đổi tùy thời điểm. Giá đã bao gồm tiền cầu phà bến bãi, lương lái xe...Chưa bao gồm VAT 10%
450,000 VNĐ
xe /1 ngày
Đón tiễn sân bay Hồ Chí Minh (xe 4 chỗ)
Khu vực: Miền Nam
Đón tiễn sân bay Hồ Chí Minh. Xe đời mới, lái xe giàu kinh nghiệm, nhiệt tình Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm. Bao gồm : Cầu phà, bến bãi, xăng dầu, lái xe .... Không bao gồm : VAT 10 %.
350,000 VNĐ
xe /1 ngày
Đón tiễn sân bay Nội Bài - Hà Nội (xe 35 chỗ)
Khu vực: Miền Bắc
Cho thuê xe 35 chỗ Huyndai County đời 2008- 2013, đón tiễn sân bay Nội Bài - Hà Nội. Lái xe giàu kinh nghiệm, nhiệt tình. Giá trên có thể thay đổi tùy thời điểm. Giá đã bao gồm tiền cầu phà bến bãi, lương lái xe...Chưa bao gồm VAT 10%
1,350,000 VNĐ
xe /1 ngày
Đón tiễn sân bay Nội Bài - Hà Nội (xe 29 chỗ)
Khu vực: Miền Bắc
Cho thuê xe 29 chỗ Huyndai County đời 2008- 2013, đón tiễn sân bay Nội Bài - Hà Nội Lái xe giàu kinh nghiệm, nhiệt tình. Giá trên có thể thay đổi tùy thời điểm. Giá đã bao gồm tiền cầu phà bến bãi, lương lái xe...Chưa bao gồm VAT 10%
1,050,000 VNĐ
xe /1 ngày
Đón tiễn sân bay Nội Bài - Hà Nội (xe 7 chỗ)
Khu vực: Miền Bắc
Cho thuê xe 7 chỗ Innova - Toyota đời mới 2008 - 2013 đón tiễn sân bay Nội Bài - Hà Nội Lái xe giàu kinh nghiệm, nhiệt tình Giá trên có thể thay đổi tùy thời điểm. Giá đã bao gồm tiền cầu phà bến bãi, lương lái xe...Chưa bao gồm VAT 10%
550,000 VNĐ
xe /1 ngày
Cho thuê xe từ 4 chỗ đón tiễn sân bay
Khu vực: Miền Bắc
Đón tiễn sân bay Nội Bài - Hà Nội , Hà Nội - Nội Bài Xe đời mới, lái xe giàu kinh nghiệm, nhiệt tình Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm. Bao gồm : Cầu phà, bến bãi, xăng dầu, lái xe .... Không bao gồm : VAT 10 %.
500,000 VNĐ
xe /1 ngày


HOABINHTOURIST AND CONVENTION

Address: 29 Doan Thi Diem Street, Quoc Tu Giam Ward, Dong Da Dist, Hanoi City

Tel: (84 - 4) 37325 976 Fax: (84 - 4) 37325 978

Email: info@hoabinhtourist.com - Hoàng Lan: (084) 913 311 911 - Jackie Han: (084) 98 98 98 198

Ho Chi Minh city Branch Office: 05 Hoa Cau Street, Phu Nhuan Dist, HCM City

Tel: 08.3517.8383 - 08.3527.1797

Da Nang Branch Office: 217 Tran Phu street, Hai Chau district, Da Nang City

Tel: 0236.399.6116 - 0236.399.6226 - 0236.399.6336

Email: Events@hoabinhtourist.com - Hoàng Lan: (084) 913 311 911 - Tiến Quyết: (084) 918 640 988

DMCA.com Protection Status
Gửi yêu cầu Hotline
Đang online : 10       Số lượt truy cập : 2,517,385