Rừng Sác có vị trí mang tính chiến lược vì nằm sát biển, gần Sài Gòn - căn cứ đầu não của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, lại có địa hình hiểm yếu...

rừng sác cần giờ, rừng sác, chiến khu rừng sác, chiến khu rừng sác cần giờ, căn cứ rừng sác, du lịch rừng sác cần giờ, rừng sát cần giờ, khu di tích rừng sác, khu di tích rừng sác cần giờ, rừng sát, khu du lịch rừng sác, rung sac, rung sat can gio, căn cứ rừng sác cần giờ, du lịch rừng sác, rừng sat cần giờ, rung sac can gio, đặc khu rừng sác, khu du lịch rừng sác cần giờ, rừng sác ở đâu, khu du lịch rừng sát, cá sấu rừng sác, tour cần giờ rừng sác, rung sat, rừng sáp cần giờ, rừng cần giờ, khu du lịch cần giờ

Rừng Sác Cần Giờ là khu rừng nguyên sinh ngập mặn thuộc huyện Cần Giờ, nằm ở hướng Đông Nam TP HCM. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nơi đây đã hình thành một căn cứ địa quan trọng với chiến cục ở miền Nam Việt Nam.

rừng sác cần giờ, rừng sác, chiến khu rừng sác, chiến khu rừng sác cần giờ, căn cứ rừng sác, du lịch rừng sác cần giờ, rừng sát cần giờ, khu di tích rừng sác, khu di tích rừng sác cần giờ, rừng sát, khu du lịch rừng sác, rung sac, rung sat can gio, căn cứ rừng sác cần giờ, du lịch rừng sác, rừng sat cần giờ, rung sac can gio, đặc khu rừng sác, khu du lịch rừng sác cần giờ, rừng sác ở đâu, khu du lịch rừng sát, cá sấu rừng sác, tour cần giờ rừng sác, rung sat, rừng sáp cần giờ, rừng cần giờ, khu du lịch cần giờ

Chiến khu Rừng Sác có vị trí mang tính chiến lược vì nằm sát biển, gần Sài Gòn - căn cứ đầu não của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, lại có địa hình hiểm yếu với rừng rậm bạt ngàn, sông rạch chằng chịt.

rừng sác cần giờ, rừng sác, chiến khu rừng sác, chiến khu rừng sác cần giờ, căn cứ rừng sác, du lịch rừng sác cần giờ, rừng sát cần giờ, khu di tích rừng sác, khu di tích rừng sác cần giờ, rừng sát, khu du lịch rừng sác, rung sac, rung sat can gio, căn cứ rừng sác cần giờ, du lịch rừng sác, rừng sat cần giờ, rung sac can gio, đặc khu rừng sác, khu du lịch rừng sác cần giờ, rừng sác ở đâu, khu du lịch rừng sát, cá sấu rừng sác, tour cần giờ rừng sác, rung sat, rừng sáp cần giờ, rừng cần giờ, khu du lịch cần giờ

Đây là địa điểm thuận lợi cho việc dấu ém quân, tổ chức chống càn, đánh và tiêu diệt sinh lực địch.

rừng sác cần giờ, rừng sác, chiến khu rừng sác, chiến khu rừng sác cần giờ, căn cứ rừng sác, du lịch rừng sác cần giờ, rừng sát cần giờ, khu di tích rừng sác, khu di tích rừng sác cần giờ, rừng sát, khu du lịch rừng sác, rung sac, rung sat can gio, căn cứ rừng sác cần giờ, du lịch rừng sác, rừng sat cần giờ, rung sac can gio, đặc khu rừng sác, khu du lịch rừng sác cần giờ, rừng sác ở đâu, khu du lịch rừng sát, cá sấu rừng sác, tour cần giờ rừng sác, rung sat, rừng sáp cần giờ, rừng cần giờ, khu du lịch cần giờ

Cảnh chỉ huy Trung đoàn 10 đang nghe các chỉ huy phân đội báo cáo tình hình thực địa tại Rừng Sác Cần Giờ và hạ quyết tâm tổ chức tập kích phá hủy kho xăng Nhà Bè, một trung tâm cung cấp xăng dầu cho quân lực chế độ Sài Gòn. Công trình bên cạnh là hầm tránh bom.

rừng sác cần giờ, rừng sác, chiến khu rừng sác, chiến khu rừng sác cần giờ, căn cứ rừng sác, du lịch rừng sác cần giờ, rừng sát cần giờ, khu di tích rừng sác, khu di tích rừng sác cần giờ, rừng sát, khu du lịch rừng sác, rung sac, rung sat can gio, căn cứ rừng sác cần giờ, du lịch rừng sác, rừng sat cần giờ, rung sac can gio, đặc khu rừng sác, khu du lịch rừng sác cần giờ, rừng sác ở đâu, khu du lịch rừng sát, cá sấu rừng sác, tour cần giờ rừng sác, rung sat, rừng sáp cần giờ, rừng cần giờ, khu du lịch cần giờ

Tại Sở chỉ huy Đoàn 10 tại Rừng Sác, đội trưởng Hà Quang Vóc, chỉ huy trực tiếp trận đánh kho xăng Nhà Bè đang trình bày phương án tác chiến trước Trung đoàn trưởng Lê Bá Ước và Chính ủy Trần Thành Lập. Trong trận này, các chiến sĩ Đội 5 - Đoàn 10 đã thiêu hủy 250 triệu lít xăng, một tàu dầu 12.000 tấn cùng nhiều cơ sở vật chất khác của chính quyền Sài Gòn.

rừng sác cần giờ, rừng sác, chiến khu rừng sác, chiến khu rừng sác cần giờ, căn cứ rừng sác, du lịch rừng sác cần giờ, rừng sát cần giờ, khu di tích rừng sác, khu di tích rừng sác cần giờ, rừng sát, khu du lịch rừng sác, rung sac, rung sat can gio, căn cứ rừng sác cần giờ, du lịch rừng sác, rừng sat cần giờ, rung sac can gio, đặc khu rừng sác, khu du lịch rừng sác cần giờ, rừng sác ở đâu, khu du lịch rừng sát, cá sấu rừng sác, tour cần giờ rừng sác, rung sat, rừng sáp cần giờ, rừng cần giờ, khu du lịch cần giờ

Nhà thông tin là nơi đặt các trang thiết bị thông tin liên lạc nhằm bảo đảm liên lạc thông suốt với Trung ương, Bộ tư lệnh miền.

rừng sác cần giờ, rừng sác, chiến khu rừng sác, chiến khu rừng sác cần giờ, căn cứ rừng sác, du lịch rừng sác cần giờ, rừng sát cần giờ, khu di tích rừng sác, khu di tích rừng sác cần giờ, rừng sát, khu du lịch rừng sác, rung sac, rung sat can gio, căn cứ rừng sác cần giờ, du lịch rừng sác, rừng sat cần giờ, rung sac can gio, đặc khu rừng sác, khu du lịch rừng sác cần giờ, rừng sác ở đâu, khu du lịch rừng sát, cá sấu rừng sác, tour cần giờ rừng sác, rung sat, rừng sáp cần giờ, rừng cần giờ, khu du lịch cần giờ

Trong điều kiện thiếu thốn, các chiến sĩ quân y ở Rừng Sác Cần Giờ đã cứu sống gần 500 thương bệnh binh của Trung đoàn 10. Trong quá trình công tác và chiến đấu, 4 bác sĩ và 2 quân y sĩ đã hi sinh trên mặt trận.

rừng sác cần giờ, rừng sác, chiến khu rừng sác, chiến khu rừng sác cần giờ, căn cứ rừng sác, du lịch rừng sác cần giờ, rừng sát cần giờ, khu di tích rừng sác, khu di tích rừng sác cần giờ, rừng sát, khu du lịch rừng sác, rung sac, rung sat can gio, căn cứ rừng sác cần giờ, du lịch rừng sác, rừng sat cần giờ, rung sac can gio, đặc khu rừng sác, khu du lịch rừng sác cần giờ, rừng sác ở đâu, khu du lịch rừng sát, cá sấu rừng sác, tour cần giờ rừng sác, rung sat, rừng sáp cần giờ, rừng cần giờ, khu du lịch cần giờ

Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, công tác nuôi quân luôn được chỉ huy Đoàn 10 Rừng Sác đặc biệt quan tâm. Phần nhiều nhu yếu phẩm do nhân dân giúp đỡ và bộ đội tự túc thu thập như cua, còng, cá, lá kìm, đọt chà là...

rừng sác cần giờ, rừng sác, chiến khu rừng sác, chiến khu rừng sác cần giờ, căn cứ rừng sác, du lịch rừng sác cần giờ, rừng sát cần giờ, khu di tích rừng sác, khu di tích rừng sác cần giờ, rừng sát, khu du lịch rừng sác, rung sac, rung sat can gio, căn cứ rừng sác cần giờ, du lịch rừng sác, rừng sat cần giờ, rung sac can gio, đặc khu rừng sác, khu du lịch rừng sác cần giờ, rừng sác ở đâu, khu du lịch rừng sát, cá sấu rừng sác, tour cần giờ rừng sác, rung sat, rừng sáp cần giờ, rừng cần giờ, khu du lịch cần giờ

Để có nước ngọt ăn uống, chiến sĩ Rừng Sác Cần Giờ đã tạo nước ngọt bằng cách đun nước sôi lên rồi hứng lấy nước ngọt bốc hơi bên trong. Với cách làm này 2 chiến sĩ nấu trong 24h có thể thu 300 lít nước ngọt, đủ cho một trung đội ăn uống trong một ngày.

rừng sác cần giờ, rừng sác, chiến khu rừng sác, chiến khu rừng sác cần giờ, căn cứ rừng sác, du lịch rừng sác cần giờ, rừng sát cần giờ, khu di tích rừng sác, khu di tích rừng sác cần giờ, rừng sát, khu du lịch rừng sác, rung sac, rung sat can gio, căn cứ rừng sác cần giờ, du lịch rừng sác, rừng sat cần giờ, rung sac can gio, đặc khu rừng sác, khu du lịch rừng sác cần giờ, rừng sác ở đâu, khu du lịch rừng sát, cá sấu rừng sác, tour cần giờ rừng sác, rung sat, rừng sáp cần giờ, rừng cần giờ, khu du lịch cần giờ

Một cách thức lấy nước ngọt khác là căng vải dù dưới những thân cây để hứng nước mưa.

rừng sác cần giờ, rừng sác, chiến khu rừng sác, chiến khu rừng sác cần giờ, căn cứ rừng sác, du lịch rừng sác cần giờ, rừng sát cần giờ, khu di tích rừng sác, khu di tích rừng sác cần giờ, rừng sát, khu du lịch rừng sác, rung sac, rung sat can gio, căn cứ rừng sác cần giờ, du lịch rừng sác, rừng sat cần giờ, rung sac can gio, đặc khu rừng sác, khu du lịch rừng sác cần giờ, rừng sác ở đâu, khu du lịch rừng sát, cá sấu rừng sác, tour cần giờ rừng sác, rung sat, rừng sáp cần giờ, rừng cần giờ, khu du lịch cần giờ

Xưởng may là nơi sản xuất và sửa chữa quân trang cho các chiến sĩ.

rừng sác cần giờ, rừng sác, chiến khu rừng sác, chiến khu rừng sác cần giờ, căn cứ rừng sác, du lịch rừng sác cần giờ, rừng sát cần giờ, khu di tích rừng sác, khu di tích rừng sác cần giờ, rừng sát, khu du lịch rừng sác, rung sac, rung sat can gio, căn cứ rừng sác cần giờ, du lịch rừng sác, rừng sat cần giờ, rung sac can gio, đặc khu rừng sác, khu du lịch rừng sác cần giờ, rừng sác ở đâu, khu du lịch rừng sát, cá sấu rừng sác, tour cần giờ rừng sác, rung sat, rừng sáp cần giờ, rừng cần giờ, khu du lịch cần giờ

Các cuộc đụng độ giữa người và cá sấu ở Rừng Sác Cần Giờ không phải là hiếm do cá sấu có rất nhiều tại vùng này. Nhiều chiến sĩ đã dũng cảm và mưu trí đánh lại cá sấu khi bị tấn công và thoát hiểm, như trường hợp chiến sĩ Hoàng Dương Chương - dùng dao đâm vào mắt cá sấu khiến con vật ăn thịt phải tháo chạy.

rừng sác cần giờ, rừng sác, chiến khu rừng sác, chiến khu rừng sác cần giờ, căn cứ rừng sác, du lịch rừng sác cần giờ, rừng sát cần giờ, khu di tích rừng sác, khu di tích rừng sác cần giờ, rừng sát, khu du lịch rừng sác, rung sac, rung sat can gio, căn cứ rừng sác cần giờ, du lịch rừng sác, rừng sat cần giờ, rung sac can gio, đặc khu rừng sác, khu du lịch rừng sác cần giờ, rừng sác ở đâu, khu du lịch rừng sát, cá sấu rừng sác, tour cần giờ rừng sác, rung sat, rừng sáp cần giờ, rừng cần giờ, khu du lịch cần giờ

Các cuộc tiễn đưa cảm động luôn diễn ra trước mỗi trận đánh, dù lớn hay nhỏ, vì đó đều có thể là lần cuối cùng các chiến sĩ còn được gặp mặt nhau.

rừng sác cần giờ, rừng sác, chiến khu rừng sác, chiến khu rừng sác cần giờ, căn cứ rừng sác, du lịch rừng sác cần giờ, rừng sát cần giờ, khu di tích rừng sác, khu di tích rừng sác cần giờ, rừng sát, khu du lịch rừng sác, rung sac, rung sat can gio, căn cứ rừng sác cần giờ, du lịch rừng sác, rừng sat cần giờ, rung sac can gio, đặc khu rừng sác, khu du lịch rừng sác cần giờ, rừng sác ở đâu, khu du lịch rừng sát, cá sấu rừng sác, tour cần giờ rừng sác, rung sat, rừng sáp cần giờ, rừng cần giờ, khu du lịch cần giờ

Để vào thăm chiến khu Rừng Sác, du khách sẽ phải đi xuồng máy vượt một quãng đường thủy kéo dài vài cây số xuyên qua rừng ngập mặn. Đây cũng là cơ hội để trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên độc đáo của cánh rừng nguyên sinh nằm sát TP HCM.

Nguồn: http://hoabinhtourist.com/

HoabinhTourist Miền Nam (hotline 0903 239 709) chuyên cung cấp tour du lịch Miền Tây kết hợp team building đa dạng - độc đáo. Xem thêm: Dịch vụ du lịch teambuilding Cần Giờ. Đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi để được tư vấn:

  • Ghép tour trong nước, nước ngoài
  • Tổ chức tour đoàn riêng
  • Tổ chức sự kiện kết hợp du lịch