Đội ngũ lãnh đạo

Đội ngũ lãnh đạo của Hoà Bình Tourist
Ông Lê Đại Tâm
Tổng Giám đốc
Phạm Hoàng Lan
Director Of Sales
Jackie Hân
Phó Tổng Giám đốc
Mr. Đặng Văn Tín
Cố vấn Ban Giám đốc - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Du Lịch
Ms. Thục Anh
Giám đốc Tài chính
Ms. Nguyễn Thị Thúy
Trưởng Phòng HCNS
Mr. Trần Tiến Độ
Trưởng phòng Chăm sóc Hội nghị Sự kiện
Ms. Nguyễn Thị Hương Trầm
Trưởng Phòng Xe
Ms. Nhung
Trưởng phòng Vé