Thông tin vaxcin

Thông tin quan trọng từ Đại Sứ Quán Pháp về Vaccine được chấp nhận khi bay vào EU:

  • Khách hàng đã tiêm đủ 2 mũi Pfizer/Moderna/Astrazeneca/Janssen: Không bắt buộc phải tiêm mũi bổ sung
  • Khách hàng đã tiêm đủ 2 mũi Sinopharm/Sinovac: Cần tiêm bổ sung 1 mũi vaccine ARNm*
  • Khách hàng chưa tiêm đủ 2 mũi Sinopharm/Sinovac: Cần tiêm bổ sung 2 mũi vaccine ARNm* đủ 21 – 49 ngày trước bay
  • Khách hàng tiêm 1 hay 2 mũi Sputnik: Cần tiêm bổ sung 2 mũi vaccine ARNm đủ 21-49 ngày trước bay

(Cre-Theo Đại sứ quán Pháp)