HoaBinh Tourist kính gửi quý khách hàng những thông tin mới nhất về thủ tục xin Visa du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.

 

THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH THỔ NHĨ KỲ

(Dành cho khách đi tour ghép đoàn)

 

Tên hồ sơ

Mô tả

Loại

Ghi Chú

1.      Hồ sơ cá nhân

HỘ CHIẾU

Scan trang thông tin cá nhân (trang 2 + trang 3) Hộ chiếu cần có đủ các điều kiện sau:

- Còn hạn ít nhất 6 tháng sau khi trở về Việt Nam.

- Còn ít nhất 2 trang trắng trong hộ chiếu.

- Có ký vào phần "Chữ ký người mang hộ chiếu" tại trang 3 của hộ chiếu do Việt nam cấp.

Lưu ý: Nếu có thông tin trên trang Trẻ em cùng đi (trang 4), Gia hạn (trang 5) và Bị chú (trang 6, 7, 8) thì scan thêm

Scan

 

FORM KHAI THÔNG TIN THỔ NHĨ KỲ

Theo mẫu do công ty du lịch cung cấp, điền đầy đủ các thông tin trên form.

Gốc

 

VISA SCHENGEN, ANH, MỸ, IRELAND CÒN HIỆU LỰC

Nếu khách có visa Anh, Mỹ, Schengen & Ireland còn hiệu lực (theo ngày) vào thời điểm nhập cảnh vào Thổ Nhĩ Kỳ thì có thể xin E-visa Thổ Nhĩ Kỳ. Khách hàng không cần nộp thêm các hồ sơ bên dưới. Lưu ý: Thị thực nhập cảnh Anh, Mỹ, Schengen & Ireland một lần được đã được sử dụng hoặc chưa sử dụng vẫn được chấp nhận miễn là ngày hiệu lực của chúng bao gồm ngày nhập cảnh của bạn đến Thổ Nhĩ Kỳ. Thị thực điện tử không được chấp nhận

Copy

 

Ảnh

02 ảnh 4*6cm: chụp trên phông trắng, chụp trực diện khuôn mặt; tóc, 2 mắt
& 2 lỗ tai không bị che khuất, không quá 6 tháng, không chụp bằng điện
thoại, ghi tên vào mặt sau ảnh.

 

Gốc

 

HỘ KHẨU

 

Sao y trên khổ A4 tất cả các trang có thông tin nhân khẩu

Sao y

 

CMND

Sao y CMND trên khổ A4

Sao y

 

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Nếu đi cùng vợ/chồng

Sao y

 

GIẤY KHAI SINH

Nếu đi cùng bố/mẹ/con

Sao y

 

2.      CHỨNG MINH CÔNG VIỆC

CÁN BỘ NHÂN VIÊN

- HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
- QUYÊT ĐỊNH BỔ NHIỆM
- XÁC NHẬN VIỆC LÀM

Nộp 1 trong những loại giấy tờ sau
- HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (Sao y) còn trong thời gian hiệu lực, có thể đóng
dấu sao y tại công ty
- QUYÊT ĐỊNH BỔ NHIỆM (Sao y) Quyết định bổ nhiệm hoặc QĐ tăng
lương, QĐ tiếp nhận... (nếu là cơ quan nhà nước, không có HĐLĐ)
- XÁC NHẬN VIỆC LÀM (Gốc) Ghi rõ tên công ty, địa chỉ, điện thoại công
ty, chức vụ, thời gian công tác. Tham khảo mẫu tại link đính kèm.

 

 

BẢNG LƯƠNG

Bảng lương 3 tháng gần nhất có xác nhận của công ty (nếu nhận lương
bằng tiền mặt) hoặc sao kê tài khoản nhận lương 3 tháng gần nhất

Gốc

 

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Có thời gian trùng thời gian chuyến đi, có chữ ký + đóng dấu công ty (trừ
ngày Lễ, Tết theo quy định của nhà nước hoặc giáo viên trong thời gian nghỉ
hè). Tham khảo mẫu tại đường link đính kèm.

Gốc

 

CHỦ DOANH NGHIỆP

ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Có tên của đương đơn

Sao y

 

GIẤY NỘP THUẾ

Giấy nộp thuế kinh doanh 3 tháng gần nhất, có xác nhận của cơ quan thuế
Nếu là nộp thuế qua mạng thì in xác nhận ra đóng dấu treo công ty

Sao y

 

HỌC SINH, SINH VIÊN

- THẺ SINH VIÊN
- THẺ HỌC SINH
- XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG

Nộp 1 trong những loại giấy tờ sau
- THẺ SINH VIÊN (Sao y)
- THẺ HỌC SINH (Sao y)
- XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG (Gốc) cần có đầy đủ thông tin của trường, ký,
đóng dấu.Tham khảo mẫu tại link đính kèm

- THẺ SINH VIÊN
- THẺ HỌC SINH
- XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG

 

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Đơn nghỉ phép trùng thời gian chuyến đi. Nếu thời gian du lịch trùng với thời
gian nghỉ hè hoặc nghỉ lễ theo quy định nhà nước thì không cần.

Gốc

 

HƯU TRÍ

- THẺ HƯU TRÍ
- QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU
- SỔ LĨNH LƯƠNG HƯU

Nộp 1 trong những loại giấy tờ sau
- THẺ HƯU TRÍ (Sao y)
- QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU (Sao y)
- SỔ LĨNH LƯƠNG HƯU (Sao y) Sổ lĩnh lương hưu (sao y) hoặc sao kê tài
khoản nhận lương hưu 3 tháng gần nhất (bản gốc)

- THẺ HƯU TRÍ
- QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU
- SỔ LĨNH LƯƠNG HƯU

 

KINH DOANH TỰ DO

GIẤY TỜ KINH DOANH

Ảnh chụp nơi kinh doanh hoặc hợp đồng mua bán, hợp đồng cho thuê bất
động sản, xe ô tô, giấy chứng nhận đầu tư, góp vốn dự án, kinh doanh
Lưu ý:
- Trường hợp cho thuê nhà cần bổ sung thêm giấy chứng nhận sở hữu nhà
trùng với nhà đang cho thuê
- Trường hợp cho thuê xe cần bổ sung thêm giấy chứng nhận sở hữu xe
trùng với xe đang cho thuê
- Trường hợp góp vốn kinh doanh cần bổ sung thêm giấy đăng kí kinh
doanh và thuế của công ty góp vốn

Sao y

 

NỘI TRỢ, KHÔNG CÓ VIỆC LÀM

CHỨNG MINH CÔNG VIỆC
CỦA NGƯỜI THÂN

Nếu đang trong độ tuổi lao động nhưng là nội trợ hoặc không có việc làm,
cần nộp giấy tờ chứng minh công việc của người thân

Sao y

 

GIÁY TỜ CHỨNG MINH MỐI
QUAN HỆ

Nộp giấy tờ chứng minh mối quan hệ vời người bảo lãnh như: Đăng ký kết
hôn, Khai sinh, Hộ Khẩu...

Sao y

 

THƯ BẢO LÃNH TÀI CHÍNH

Thư bảo lãnh của người thân, cam kết chi trả chi phí cho chuyến đi và
CMND photo của người bảo lãnh. Mẫu thư bảo lãnh theo link đính kèm

Gốc

 

3.CHỨNG MINH TÀI CHÍNH

SAO KÊ TÀI KHOẢN NGÂN
HÀNG

Sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất có xác nhận của ngân hàng

Gốc

 

SAO KÊ THẺ TÍN DỤNG

Sao kê thẻ tín dụng 3 tháng hoặc Xác nhận hạn mức thẻ tín dụng (nếu có)

Gốc

 

XÁC NHẬN SỐ DƯ SỔ TIẾT
KIỆM

Xác nhận số dư sổ tiết kiệm có đóng mộc của ngân hàng, có số tiền tối thiểu
100 triệu đồng/người

Gố

 

4. CHỨNG MINH TÀI SẢN

GIẤY TỜ NHÀ ĐẤT

Nếu có thì bổ sung để tăng khả năng đậu visa, không bắt buộc

Sao y

 

ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ

Nếu có thì bổ sung để tăng khả năng đậu visa, không bắt buộc

Sao y

 

GIẤY TỜ TÀI SẢN KHÁC

Nếu có thì bổ sung để tăng khả năng đậu visa, không bắt buộc
Một số giấy tờ tài sản khác, ví dụ: Chứng nhận đầu tư, góp vốn dự án, kinh
doanh, cho thuê bất động sản...
Lưu ý: Trường hợp góp vốn kinh doanh cần bổ sung thêm giấy đăng ký kinh
doanh và thuế của công ty gốp vố

 

 

5.TRẺ EM

DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG ĐI CÙNG BA hoặc MẸ

GIẤY ỦY QUYỀN

- Giấy đồng ý của ba hoặc mẹ là người không cùng đi cho phép con đi du
lịch với người kia, có xác nhận của địa phương.
- Bản sao CMND của ba hoặc mẹ không đi cùng
Lưu ý: Trường hợp bố mẹ ly hôn và 1 người được quyền nuôi con, vẫn cần
Giấy đồng ý của người kia cho phép con đi du lịch.

Gốc

 

TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG ĐI CÙNG CẢ 2 BA MẸ

GIẤY ỦY QUYỀN CHO
NGƯỜI ĐI CÙNG

- Cả ba và mẹ phải ký giấy ủy quyền cho người dẫn con đi du lịch cùng, có
xác nhận của địa phương.
- Bản sao CMND của ba và mẹ

Gốc

 

CHỨNG MINH CÔNG VIỆC
CỦA BA HOẶC MẸ

Nộp hồ sơ chứng minh công việc của cha hoặc mẹ như ở mục 2

Sao y

 

CHỨNG MINH TÀI CHÍNH
CỦA BA HOẶC MẸ

Nộp hồ sơ chứng minh tài chính của cha hoặc mẹ như ở mục 3

Sao y

 

GIẤY KHAI SINH CỦA TRẺ

 

Sao y

 

GHI CHÚ:

- Đối với khách đủ điều kiện xin E-Visa Thổ Nhĩ Kỳ có thể nộp hồ sơ copy
- Tất cả hồ sơ sao y chứng thực chỉ có giá trị trong vòng 3 tháng
- Tất cả hồ sơ đã nộp sẽ không trả lại, trừ hộ chiếu gốc.
- Tùy từng trường hợp LSQ có thể yêu cầu bổ sung thêm một số giấy tờ cần thiết khác.
- Một hồ sơ không hoàn chỉnh có thể bị dẫn đến quyết định từ chối cấp visa. Tuy nhiên, cung cấp đầy đủ không bảo đảm đương nhiên là nhận được visa.

*** Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Hotline - 0913.311.911