Du Lịch Miền Bắc

Cập nhật hàng ngày danh sách tour Du Lịch Miền Bắc


Từ Hà Nội

KỸ NĂNG SINH TỒN NƠI RỪNG SÂU – BẢN RÕM

Hành trình: KỸ NĂNG SINH TỒN NƠI RỪNG SÂU - BẢN RÕM

Thời gian 1 ngày

295,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – VQG CÚC PHƯƠNG

Hành trình: HÀ NỘI – VQG CÚC PHƯƠNG

Thời gian 2 ngày 1 đêm

2,150,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI ĐẢO NGỌC XANH

Hành trình: CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI ĐẢO NGỌC XANH

Thời gian 1 ngày

550,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM TẠI DÊ TRẮNG FARM

Hành trình: CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM TẠI DÊ TRẮNG FARM

Thời gian 1 ngày

285,000 đ

Phương tiện:

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – THẢO VIÊN RESORT

Hành trình: HÀ NỘI - THẢO VIÊN RESORT

Thời gian 1 ngày

680,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – TẢN ĐÀ RESORT 1N

Hành trình: HÀ NỘI - TẢN ĐÀ RESORT

Thời gian 1 ngày

490,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀM – HỘI AN – SƠN TRÀ (3N2Đ)

Hành trình: HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀM – HỘI AN – SƠN TRÀ

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,150,000 đ

Phương tiện: ô tô, máy bay

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – NHA TRANG 3N2Đ

Hành trình: HÀ NỘI - NHA TRANG

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,690,000 đ

Phương tiện: ô tô, máy bay

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

Hà Nội – Phú Quốc 3N2Đ

Hành trình: Hà Nội - Phú Quốc

Thời gian 3 ngày 2 đêm

1,990,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Du lịch Phú Quốc 4 ngày 3 đêm

Từ Hà Nội

Hà Nội – Phú Quốc 4N3Đ

Hành trình: Hà Nội - Phú Quốc

Thời gian 4 ngày 3 đêm

2,450,000 đ

Phương tiện: ô tô, máy bay

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Tp. HCM

HỒ CHÍ MINH – HÀ NỘI – SAPA – NINH BÌNH

Hành trình: HỒ CHÍ MINH – HÀ NỘI – SAPA – NINH BÌNH

Thời gian 4 ngày 3 đêm

5,450,000 đ

Phương tiện: ô tô, máy bay

Khởi hành: Thứ 5, Thứ 7 hàng tuần

Từ Tp. HCM

HỒ CHÍ MINH – HÀ NỘI – SAPA – HÀ GIANG

Hành trình: HỒ CHÍ MINH – HÀ NỘI – SAPA – HÀ GIANG

Thời gian 4 ngày 3 đêm

5,550,000 đ

Phương tiện: ô tô, máy bay

Khởi hành: Thứ 5, Thứ 7 hàng tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – ĐẢO CÁT BÀ – VỊNH LAN HẠ (ĐI PHÀ TUẦN CHÂU)

Hành trình: HÀ NỘI - ĐẢO CÁT BÀ – VỊNH LAN HẠ (ĐI PHÀ TUẦN CHÂU)

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,950,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – HẠ LONG 3N2Đ – TEAMBUILDING

Hành trình: HÀ NỘI – HẠ LONG 3N2Đ - TEAMBUILDING

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,090,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

DU LỊCH CAO BẰNG – BẮC KẠN

Hành trình: DU LỊCH CAO BẰNG - BẮC KẠN

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,250,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần