Du lịch Miền Trung

Cập nhật hàng ngày danh sách tour Du lịch Miền Trung


Từ Tp. HCM

HỒ CHÍ MINH – ĐÀ NẴNG – HUẾ – QUẢNG BÌNH – TIẾNG GỌI CỦA BIỂN

Hành trình: HỒ CHÍ MINH - ĐÀ NẴNG - HUẾ - QUẢNG BÌNH - TIẾNG GỌI CỦA BIỂN

Thời gian 7 ngày 6 đêm

8,800,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – HUẾ – CỬA LÒ – HÀ NỘI

Hành trình: HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG - HUẾ - CỬA LÒ - HÀ NỘI

Thời gian 5 ngày 4 đêm

5,780,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – THÁNH ĐỊA MỸ SƠN – HỘI AN – HÀ NỘI 3N2Đ

Hành trình: HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG - THÁNH ĐỊA MỸ SƠN - HỘI AN - HÀ NỘI 3N2Đ

Thời gian 3 ngày 2 đêm

3,740,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – THÁNH ĐỊA MỸ SƠN – NÚI THẦN TÀI – HÀ NỘI

Hành trình: HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG - THÁNH ĐỊA MỸ SƠN - NÚI THẦN TÀI - HÀ NỘI

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,600,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

DU LỊCH BIỂN NHA TRANG & RỪNG HOA ĐÀ LẠT

Hành trình: DU LỊCH BIỂN NHA TRANG & RỪNG HOA ĐÀ LẠT

Thời gian 5 ngày 4 đêm

7,400,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – PHONG NHA – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – QUẢNG BÌNH – HÀ NỘI

Hành trình: HÀ NỘI – PHONG NHA – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – QUẢNG BÌNH – HÀ NỘI

Thời gian 4 ngày 3 đêm

3,950,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HUẾ – KINH ĐÔ XƯA – TRẢI NGHIỆM MỚI 4N3Đ

Hành trình: HUẾ - KINH ĐÔ XƯA – TRẢI NGHIỆM MỚI 4N3Đ

Thời gian 4 ngày 3 đêm

5,050,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HUẾ – KINH ĐÔ XƯA, TRẢI NGHIỆM MỚI!! 3N4Đ

Hành trình: HUẾ - KINH ĐÔ XƯA, TRẢI NGHIỆM MỚI!! 3N4Đ

Thời gian 3 ngày 4 đêm

3,350,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Tp. HCM

HCM – ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – BÀ NÀ – HỘI AN 3N2Đ

Hành trình: HCM – ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – BÀ NÀ – HỘI AN 3N2Đ

Thời gian 3 ngày 2 đêm

3,590,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – HẢI TIẾN – HÀ NỘI 3N2Đ – TEAMBUILDING

Hành trình: HÀ NỘI - HẢI TIẾN - HÀ NỘI 3N2Đ - TEAMBUILDING

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,300,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH – QUẢNG TRỊ 5N4Đ

Hành trình: HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH - QUẢNG TRỊ 5N4Đ

Thời gian 5 ngày 4 đêm

4,750,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – QUY NHƠN – PHÚ YÊN 4N3Đ

Hành trình: HÀ NỘI - QUY NHƠN - PHÚ YÊN 4N3Đ

Thời gian 4 ngày 3 đêm

3,750,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – THIÊN CẦM

Hành trình: HÀ NỘI – THIÊN CẦM

Thời gian 3 ngày 4 đêm

2,150,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Tp. HCM

HCM – ĐÀ NẴNG – HUẾ – TIẾNG GỌI CỦA BIỂN

Hành trình: HCM - ĐÀ NẴNG - HUẾ - TIẾNG GỌI CỦA BIỂN

Thời gian 5 ngày 4 đêm

6,800,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – NHA TRANG – ĐẢO BÌNH BA – HÒN TẰM RESORT

Hành trình: HÀ NỘI - NHA TRANG - ĐẢO BÌNH BA - HÒN TẰM RESORT

Thời gian 4 ngày 3 đêm

3,410,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: Các ngày trong tuần