Du lịch Miền Trung

Cập nhật hàng ngày danh sách tour du lịch Hà Nội


Từ Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG – QUY NHƠN – PHÚ YÊN 4N3Đ

Hành trình: ĐÀ NẴNG - QUY NHƠN - PHÚ YÊN 4N3Đ

Thời gian 4 ngày 3 đêm

3,500,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – ĐỒNG HỚI – VŨNG CHÙA – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – CỒN CÁT QUANG PHÚ

Hành trình: HÀ NỘI - ĐỒNG HỚI - VŨNG CHÙA - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG - CỒN CÁT QUANG PHÚ

Thời gian 3 ngày 3 đêm

3,750,000 đ

Phương tiện: tàu hỏa

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – NHA TRANG – DU NGOẠN ĐẢO – CHÙA LONG SƠN NHÀ YẾN – THÁP BÀ PONAGAR – SUỐI KHOÁNG THÁP BÀ – VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC – BÃI DÀI

Hành trình: HÀ NỘI - NHA TRANG – DU NGOẠN ĐẢO – CHÙA LONG SƠN NHÀ YẾN – THÁP BÀ PONAGAR – SUỐI KHOÁNG THÁP BÀ – VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC - BÃI DÀI

Thời gian 5 ngày 4 đêm

3,550,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – LÝ SƠN 4N3Đ

Hành trình: HÀ NỘI - LÝ SƠN 4N3Đ

Thời gian 4 ngày 3 đêm

3,490,000 đ

Phương tiện: ô tô, máy bay

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ HILLS – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ 3N2Đ

Hành trình: ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ HILLS - BÁN ĐẢO SƠN TRÀ 3N2Đ

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,550,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG – HUẾ 1 NGÀY

Hành trình: ĐÀ NẴNG - HUẾ 1 NGÀY

Thời gian 1 ngày

700,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Đà Nẵng

ĐÃ NẴNG – NÚI THẦN TÀI 1 NGÀY

Hành trình: ĐÃ NẴNG - NÚI THẦN TÀI 1 NGÀY

Thời gian 1 ngày

700,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Đà Nẵng

KHÁM PHÁ KDL BẠCH MÃ VILLAGE 1 NGÀY

Hành trình: KHÁM PHÁ KDL BẠCH MÃ VILLAGE 1 NGÀY

Thời gian 1 ngày

450,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Đà Nẵng

KHÁM PHÁ KDL SUỐI KHOÁNG NÓNG THANH TÂN 1 NGÀY

Hành trình: KHÁM PHÁ KDL SUỐI KHOÁNG NÓNG THANH TÂN 1 NGÀY

Thời gian 1 ngày

370,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Đà Nẵng

Đà Nẵng – Đà Lạt 3N2Đ

Hành trình: Đà Nẵng - Đà Lạt 3N2Đ

Thời gian 3 ngày 2 đêm

4,200,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Từ Đà Nẵng

BÀ NÀ NÚI CHÚA – CỐ ĐÔ HUẾ – ĐỘNG PHONG NHA

Hành trình: BÀ NÀ NÚI CHÚA – CỐ ĐÔ HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA

Thời gian 3 ngày 2 đêm

8,800,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Thứ 2, Thứ 6 hàng tuần

Từ Đà Nẵng

Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Lạt 4N3Đ

Hành trình: Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Lạt 4N3Đ

Thời gian 4 ngày 3 đêm

5,950,000 đ

Phương tiện: ô tô, máy bay

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Từ Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ HILL 1 NGÀY

Hành trình: ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ HILL

Thời gian 1 ngày

1,120,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG – THÁNH ĐỊA MỸ SƠN – HỘI AN

Hành trình: ĐÀ NẴNG - THÁNH ĐỊA MỸ SƠN - HỘI AN

Thời gian 1 ngày

750,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG – THÁNH ĐỊA MỸ SƠN

Hành trình: ĐÀ NẴNG - THÁNH ĐỊA MỸ SƠN

Thời gian 1 ngày

650,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: Các ngày trong tuần