Du lịch Châu Á

Cập nhật hàng ngày danh sách tour du lịch Hà Nội


Từ Hà Nội

Tour Hà Khẩu – Thạch Lâm – Côn Minh – Núi Tuyết Kiệu Tử – Mông Tự 5 ngày 4 đêm

Hành trình:

Thời gian 5 ngày 4 đêm

5,999,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: 20/12, 28/12, 29/12, 06/01, 08/01, 10/01, 13/01, 17/01, 20/01, 22/01, 24/01, 27/01, 29/01, 31/01, 03/02, 10/02, 11/02, 12/02, 13/02, 14/02, 17/02, 19/02, 21/02, 24/02, 26/02, 28/02

Từ Hà Nội

Tour Hà Nội – Hà Khẩu – Bình Biên – Khai Viễn – Kiến Thuỷ – Mông Tự 3N2Đ

Hành trình: Tour Hà Nội - Hà Khẩu - Bình Biên - Khai Viễn - Kiến Thuỷ - Mông Tự 3N2Đ

Thời gian 3 ngày 2 đêm

3,450,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: 11/02, 12/02, 13/02

Từ Hà Nội

Tour Hà Nội – Nam Ninh – Tiểu Thất Khổng – Thiên Hộ Miêu Trại – Trấn Viễn Cổ Thành 4 ngày 3 đêm

Hành trình: Hà Nội - Nam Ninh - Tiểu Thất Khổng - Thiên Hộ Miêu Trại - Trấn Viễn Cổ Thành

Thời gian 4 ngày 3 đêm

6,960,000 đ

Phương tiện: ô tô, tàu hỏa

Khởi hành: 30/11, 14/12, 30/12

Công viên Thanh Tú Sơn thanh bình

Từ Hà Nội

TOUR HÀ NỘI – NAM NINH – THÁI BÌNH CỔ TRẤN 3N2Đ

Hành trình: HÀ NỘI - NAM NINH - THÁI BÌNH CỔ TRẤN

Thời gian 3 ngày 2 đêm

4,250,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: 01/09, 15/09, 29/09, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11

Từ Hà Nội

TOUR HÀ KHẨU – KIẾN THỦY – DI LẶC – MÔNG TỰ 3N2Đ

Hành trình: LÀO CAI - HÀ KHẨU - KIẾN THỦY - DI LẶC - MÔNG TỰ

Thời gian 3 ngày 2 đêm

3,400,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Từ Hà Nội

KHÁM PHÁ TOUR HÀ KHẨU – BÌNH BIÊN – MÔNG TỰ 2N1Đ

Hành trình: Lào Cai - Hà Khẩu - Bình Biên - Mông Tự

Thời gian 2 ngày 1 đêm

1,990,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

Sầm Nưa

Từ Hà Nội

TOUR HÀ NỘI – MỘC CHÂU – SẦM NƯA – VIÊNG XAY – NA MÈO 3N2Đ

Hành trình: HÀ NỘI - MỘC CHÂU – SẦM NƯA– VIÊNG XAY – NA MÈO

Thời gian 3 ngày 2 đêm

3,820,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Từ Đà Nẵng

TOUR KHÁM PHÁ ĐẢO JEJU 4N3Đ

Hành trình: Đà Nẵng - Hàn Quốc

Thời gian 4 ngày 3 đêm

10,990,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: 27/07

Từ Đà Nẵng

TOUR ĐÀ NẴNG – SINGAPORE – MALAYSIA 5 NGÀY 4 ĐÊM TỪ ĐÀ NẴNG

Hành trình: Đà Nẵng - Singapore - Malaysia

Thời gian 5 ngày 4 đêm

10,990,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: 14/07, 21/07, 17/08

Từ Đà Nẵng

TOUR SINGAPORE – MALAYSIA 5 NGÀY 4 ĐÊM TỪ ĐÀ NẴNG

Hành trình: Đà Nẵng - Singapore - Malaysia

Thời gian 5 ngày 4 đêm

16,590,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: 12/02, 13/02, 14/02, 15/02, 16/02

Từ Hà Nội

Hà Nội – Bangkok – Pattaya 5 ngày 4 đêm

Hành trình: Hà Nội - Bangkok - Pattaya

Thời gian 5 ngày 4 đêm

6,590,000 đ

Phương tiện: ô tô, máy bay

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Đà Nẵng

Tour du lịch Bangkok – Pattaya 5 Ngày 4 Đêm – Khởi hành Tết 2024

Hành trình: BANGKOK - PATTAYA

Thời gian 5 ngày 4 đêm

7,790,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: 21/02, 22/02, 23/02, 24/02, 25/02

Từ Đà Nẵng

Tour Bangkok – Pattaya 5 Ngày 4 Đêm Từ Đà Nẵng – Tour Tết 2024

Hành trình: ĐÀ NẴNG - BANGKOK - PATTAYA

Thời gian 5 ngày 4 đêm

9,590,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: 12/02, 13/02, 14/02, 15/02, 16/02

Từ Đà Nẵng

Tour Singapore – Indonesia – Malaysia 6 Ngày 5 Đêm Từ Đà Nẵng

Hành trình: Đà Nẵng - Singapore - Indonesia - Malaysia

Thời gian 6 ngày 5 đêm

13,990,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: 27/06, 06/07, 18/07, 28/07, 10/08

Từ Đà Nẵng

Tour Singapore – Dubai 6 Ngày 5 Đêm Từ Đà Nẵng

Hành trình: ĐÀ NẴNG - SINGAPORE - DUBAI

Thời gian 6 ngày 5 đêm

29,990,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: 28/05