Du lịch Hoà Bình

Cập nhật hàng ngày danh sách tour Du lịch Hoà Bình


Từ Hà Nội

Tour Hà Nội – Kim Bôi – Hòa Bình

Hành trình: Hà Nội - Kim Bôi - Hòa Bình

Thời gian 2 ngày 1 đêm

0 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – THUNG NAI – THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH

Hành trình: HÀ NỘI – THUNG NAI – THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH

Thời gian 1 ngày

750,000 đ

Phương tiện: ô tô, tàu hỏa

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – THUNG NAI – ĐỀN BỒNG LAI

Hành trình: HÀ NỘI – THUNG NAI – ĐỀN BỒNG LAI

Thời gian 1 ngày

590,000 đ

Phương tiện: ô tô, tàu hỏa

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – SERENA RESORT

Hành trình: HÀ NỘI – SERENA RESORT

Thời gian 2 ngày 1 đêm

1,990,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – BA KHAN – HANG KIA – PÀ CÒ

Hành trình: HÀ NỘI - BA KHAN - HANG KIA - PÀ CÒ

Thời gian 2 ngày 1 đêm

1,790,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần