Du lịch Cao Bằng

Cập nhật hàng ngày danh sách tour du lịch Hà Nội


Cao Bằng có một vẻ đẹp hút người khi nhìn từ trên cao

Từ Hà Nội

Tour Cao Bằng – Ba Bể – Bắc Kạn 3N2Đ

Hành trình: CAO BẰNG – THÁC BẢN GIỐC – ĐỘNG NGƯỜM NGAO – SUỐI LÊ NIN - HANG PẮC BÓ - BẮC KẠN – HỒ BA BỂ

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,390,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – CAO BẰNG – BẮC CẠN 3N2Đ

Hành trình: HÀ NỘI – CAO BẰNG – BẮC CẠN

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,390,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Từ Tp. HCM

HỒ CHÍ MINH – HÀ NỘI CAO BẰNG – BẮC CẠN – THÁI NGUYÊN

Hành trình: HỒ CHÍ MINH – HÀ NỘI CAO BẰNG - BẮC CẠN - THÁI NGUYÊN

Thời gian 4 ngày 3 đêm

4,250,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Từ Hà Nội

NỘI BÀI – THÁI NGUYÊN – BẮC CẠN – CAO BẰNG – LẠNG SƠN 5N4Đ

Hành trình: NỘI BÀI – THÁI NGUYÊN – BẮC CẠN – CAO BẰNG – LẠNG SƠN 5N4Đ

Thời gian 5 ngày 4 đêm

5,200,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – HỒ BA BỂ – THÁC BẢN GIỐC 3N2Đ

Hành trình: HÀ NỘI – HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC 3N2Đ

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,680,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7 hàng tuần

Từ Hà Nội

CAO BẰNG – PÁC BÓ – THÁC BẢN GIỐC – NGƯỜM NGAO

Hành trình: CAO BẰNG - PÁC BÓ - THÁC BẢN GIỐC - NGƯỜM NGAO

Thời gian 2 ngày 2 đêm

2,250,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần