Du lịch Hà Nội

Cập nhật hàng ngày danh sách tour du lịch Hà Nội


Từ Hà Nội

TOUR TEAM BUILDING HÀ NỘI – CÁT BÀ 2N1Đ

Hành trình: HÀ NỘI - CÁT BÀ – VỊNH LAN HẠ

Thời gian 2 ngày 1 đêm

2,590,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

TOUR TEAM BUILDING HÀ NỘI – SẦM SƠN 2N1Đ

Hành trình: Hà Nội - Sầm Sơn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

2,150,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

TOUR TEAM BUILDING HÀ NỘI – HẠ LONG 2N1Đ

Hành trình: Hà Nội - Hạ Long

Thời gian 2 ngày 1 đêm

2,250,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

TOUR TEAM BUILDING HÀ NỘI – HẢI TIẾN 2N1Đ

Hành trình: Hà Nội - Hải Tiến

Thời gian 2 ngày 1 đêm

2,250,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH – HANG MÚA

Hành trình: HÀ NỘI - BÁI ĐÍNH - HANG MÚA

Thời gian 1 ngày

625,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

Hà Nội – Tam Đảo – Hà Nội

Hành trình: Hà Nội - Tam Đảo - Hà Nội

Thời gian 2 ngày 1 đêm

1,559,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – THẢO VIÊN RESORT – TEAMBUILDING

Hành trình: HÀ NỘI - THẢO VIÊN RESORT - TEAMBUILDING

Thời gian 1 ngày

790,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – ASEAN RESORT – HÀ NỘI

Hành trình: HÀ NỘI – ASEAN RESORT – HÀ NỘI

Thời gian 1 ngày

1,190,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – TRANG TRẠI DÊ TRẮNG

Hành trình: HÀ NỘI - TRANG TRẠI DÊ TRẮNG

Thời gian 1 ngày

280,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

TOUR THĂM QUAN THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN

Hành trình: TOUR THĂM QUAN THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN

Thời gian 1 ngày

200,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

TOUR DU LỊCH KHÁM PHÁ TIMES CITY – VINKE

Hành trình: TOUR DU LỊCH KHÁM PHÁ TIMES CITY - VINKE

Thời gian 1 ngày

340,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

Lăng Bác – Bảo tàng Hồ Chí Minh – Hoàng thành Thăng Long

Hành trình: Lăng Bác – Bảo tàng Hồ Chí Minh – Hoàng thành Thăng Long

Thời gian 1 ngày

210,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

TOUR DU LỊCH HỌC SINH KIZCITI

Hành trình: TOUR DU LỊCH HỌC SINH KIZCITI

Thời gian 1 ngày

370,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

Văn Miếu Quốc Tử Giám – Công viên Thủ Lệ

Hành trình: Văn Miếu Quốc Tử Giám – Công viên Thủ Lệ

Thời gian 1 ngày

180,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – NHA TRANG – VINPEARL LAND – ĐÀ LẠT – HÀ NỘI

Hành trình: HÀ NỘI - NHA TRANG - VINPEARL LAND - ĐÀ LẠT - HÀ NỘI

Thời gian 4 ngày 3 đêm

5,050,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: Các ngày trong tuần