Du lịch Hà Giang

Cập nhật hàng ngày danh sách tour du lịch Hà Nội


Từ Tp. HCM

Tour Hồ Chí Minh – Sapa – Hà Giang – Hà Nội – Hồ Chí Minh

Hành trình: Sài Gòn - Sapa - Hà Giang - Hà Nội - Sài Gòn

Thời gian 5 ngày 4 đêm

0 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ GIANG – CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN – MÙA ĐÁ NỞ HOA

Hành trình: HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN - MÙA ĐÁ NỞ HOA

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,230,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Tp. HCM

HCM – HÀ NỘI – HÀ GIANG – CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN CỘT CỜ LŨNG CÚ – DU THUYỀN SÔNG NHO QUẾ

Hành trình: HCM – HÀ NỘI - HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN CỘT CỜ LŨNG CÚ - DU THUYỀN SÔNG NHO QUẾ

Thời gian 4 ngày 3 đêm

3,950,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – QUẢN BẠ – YÊN MINH – CỘT CỜ LŨNG CÚ – PHỐ CỔ ĐỒNG VĂN- SÔNG NHO QUẾ – HÀ NỘI

Hành trình: HÀ NỘI – QUẢN BẠ - YÊN MINH – CỘT CỜ LŨNG CÚ – PHỐ CỔ ĐỒNG VĂN- SÔNG NHO QUẾ – HÀ NỘI

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,350,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ GIANG – CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN MÙA ĐÁ NỞ HOA!!! 3N2Đ

Hành trình: HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN MÙA ĐÁ NỞ HOA!!! 3N2Đ

Thời gian 3 ngày 2 đêm

1,990,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ GIANG – MÙA HOA TAM GIÁC MẠCH 3N2Đ

Hành trình: HÀ GIANG - MÙA HOA TAM GIÁC MẠCH 3N2Đ

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,200,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

TOUR HÀ GIANG – MÙA HOA TAM GIÁC MẠCH 3N2Đ

Hành trình: TOUR HÀ GIANG – MÙA HOA TAM GIÁC MẠCH 3N2Đ

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,680,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – HÀ GIANG – CAO NGUYÊN ĐÁ – CÕI TIÊN DU GIÀ

Hành trình: HÀ NỘI - HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ – CÕI TIÊN DU GIÀ

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,250,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ GIANG – CAO NGUYÊN ĐÁ – KHUỔI MI

Hành trình: HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ - KHUỔI MI

Thời gian 3 ngày 4 đêm

2,990,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ GIANG – CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN CỘT CỜ LŨNG CÚ – DU THUYỀN SÔNG NHO QUẾ

Hành trình: HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN CỘT CỜ LŨNG CÚ - DU THUYỀN SÔNG NHO QUẾ

Thời gian 3 ngày 2 đêm

3,230,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ GIANG – CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN

Hành trình: HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,400,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Tp. HCM

HỒ CHÍ MINH – HÀ NỘI – SAPA – HÀ GIANG

Hành trình: HỒ CHÍ MINH – HÀ NỘI – SAPA – HÀ GIANG

Thời gian 4 ngày 3 đêm

5,550,000 đ

Phương tiện: ô tô, máy bay

Khởi hành: Thứ 5, Thứ 7 hàng tuần

Từ Hà Nội

HÀ GIANG – CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN MÙA ĐÁ NỞ HOA!!! 3N2Đ

Hành trình: HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN MÙA ĐÁ NỞ HOA!!! 3N2Đ

Thời gian 3 ngày 2 đêm

1,990,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

TOUR HÀ GIANG – MÙA HOA TAM GIÁC MẠCH 3N2Đ

Hành trình: TOUR HÀ GIANG – MÙA HOA TAM GIÁC MẠCH 3N2Đ

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,680,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HOÀNG SU PHÌ – XÍ MẦN – HÀ GIANG 3N2Đ

Hành trình: HOÀNG SU PHÌ – XÍ MẦN – HÀ GIANG 3N2Đ

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,680,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần