Du lịch Thanh Hoá

Cập nhật hàng ngày danh sách tour du lịch Hà Nội


Bản Lác bình yên và thơ mộng

Từ Hà Nội

MAI CHÂU – PÙ LUÔNG – SUỐI CÁ THẦN 2N1Đ

Hành trình: Hà Nội

Thời gian 2 ngày 1 đêm

1,740,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

Từ Hà Nội

TOUR TEAM BUILDING HÀ NỘI – SẦM SƠN 2N1Đ

Hành trình: Hà Nội - Sầm Sơn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

2,150,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

TOUR TEAM BUILDING HÀ NỘI – HẢI TIẾN 2N1Đ

Hành trình: Hà Nội - Hải Tiến

Thời gian 2 ngày 1 đêm

2,250,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

Tour Hải Tiến 2 ngày 1 đêm

Hành trình: HÀ NỘI - HẢI TIẾN

Thời gian 2 ngày 1 đêm

2,250,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Tour Pù Luông Mai Châu 2 ngày 1 đêm

Từ Hà Nội

TOUR PÙ LUÔNG – MAI CHÂU 2 NGÀY 1 ĐÊM

Hành trình: HÀ NỘI - PÙ LUÔNG – MAI CH U – HÀ NỘI

Thời gian 2 ngày 1 đêm

1,890,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

Từ Hà Nội

TOUR BIỂN HẢI TIẾN HÈ 2022

Hành trình: HÀ NỘI – ĐỀN LÊ TRUNG GIANG - BIỂN HẢI TIẾN - HÀ NỘI

Thời gian 4 ngày 3 đêm

3,490,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

TOUR BIỂN HẢI TIẾN HÈ 2022

Hành trình: HÀ NỘI – ĐỀN LÊ TRUNG GIANG - BIỂN HẢI TIẾN - HÀ NỘI

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,880,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – HẢI TIẾN – HÀ NỘI 3N2Đ

Hành trình: HÀ NỘI - HẢI TIẾN - HÀ NỘI

Thời gian 3 ngày 2 đêm

3,450,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

BẮC GIANG– SẦM SƠN 2N1Đ

Hành trình: BẮC GIANG– SẦM SƠN

Thời gian 2 ngày 1 đêm

1,210,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – ĐỀN BÀ TRIỆU – THÀNH NHÀ HỒ – LAM KINH – CÔNG VIÊN SINH THÁI THANH TAM – ĐỀN THẦN PHI QUỐC MẪU – KHU DI TÍCH HỒ CỬA ĐẠT

Hành trình: HÀ NỘI – ĐỀN BÀ TRIỆU – THÀNH NHÀ HỒ - LAM KINH – CÔNG VIÊN SINH THÁI THANH TAM – ĐỀN THẦN PHI QUỐC MẪU – KHU DI TÍCH HỒ CỬA ĐẠT

Thời gian 2 ngày 1 đêm

1,250,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – ĐỀN BÀ TRIỆU – ĐỀN SÒNG SƠN – LAM KINH – KDT HỒ CỬA ĐẠT

Hành trình: HÀ NỘI – ĐỀN BÀ TRIỆU – ĐỀN SÒNG SƠN - LAM KINH – KDT HỒ CỬA ĐẠT

Thời gian 1 ngày

525,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – FLC SẦM SƠN

Hành trình: HÀ NỘI – FLC SẦM SƠN

Thời gian 2 ngày 1 đêm

1,550,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần