Du lịch Ninh Bình

Cập nhật hàng ngày danh sách tour du lịch Hà Nội


Từ Tp. HCM

Tour Hồ Chí Minh – Sapa – Hạ Long – Ninh Bình

Hành trình: Sài Gòn - Sapa - Hạ Long - Ninh Bình

Thời gian 5 ngày 4 đêm

4,350,000 đ

Phương tiện: máy bay

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

Tour du lịch Bái Đính – Tràng An 1 ngày

Hành trình: Hà Nội - Bái Đính - Tràng An

Thời gian 1 ngày

777,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – EMERALDA RESORT – HÀ NỘI

Hành trình: HÀ NỘI – EMERALDA RESORT – HÀ NỘI

Thời gian 2 ngày 1 đêm

2,390,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – TRÀNG AN – THUNG NHAM

Hành trình: HÀ NỘI – TRÀNG AN – THUNG NHAM

Thời gian 1 ngày

795,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – HANG MÚA – TRÀNG AN

Hành trình: HÀ NỘI - HANG MÚA – TRÀNG AN

Thời gian 1 ngày

765,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – TUYỆT TÌNH CỐC – ĐỘNG AN TIÊM – NHÀ THỜ ĐÁ PHÁT DIỆM

Hành trình: HÀ NỘI – TUYỆT TÌNH CỐC – ĐỘNG AN TIÊM – NHÀ THỜ ĐÁ PHÁT DIỆM

Thời gian 1 ngày

459,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – VQG CÚC PHƯƠNG – HÀ NỘI

Hành trình: HÀ NỘI – VQG CÚC PHƯƠNG – HÀ NỘI

Thời gian 2 ngày 1 đêm

1,950,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – VQG CÚC PHƯƠNG

Hành trình: HÀ NỘI – VQG CÚC PHƯƠNG

Thời gian 2 ngày 1 đêm

2,150,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Tp. HCM

HỒ CHÍ MINH – HÀ NỘI – SAPA – NINH BÌNH

Hành trình: HỒ CHÍ MINH – HÀ NỘI – SAPA – NINH BÌNH

Thời gian 4 ngày 3 đêm

5,450,000 đ

Phương tiện: ô tô, máy bay

Khởi hành: Thứ 5, Thứ 7 hàng tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – NINH BÌNH

Hành trình:

Thời gian 2 ngày 1 đêm

1,270,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – ĐỘNG AM TIÊN – CỐ ĐÔ HOA LƯ – THUNG NHAM

Hành trình: HÀ NỘI – ĐỘNG AM TIÊN – CỐ ĐÔ HOA LƯ – THUNG NHAM

Thời gian 1 ngày

695,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần