Du Lịch Miền Bắc

Cập nhật hàng ngày danh sách tour Du Lịch Miền Bắc


Từ Hà Nội

HÀ NỘI – ĐỀN CỬA ÔNG – CHÙA CÁI BẦU – HẠ LONG – BẠCH ĐẰNG GIANG 2N1Đ

Hành trình: HÀ NỘI – ĐỀN CỬA ÔNG – CHÙA CÁI BẦU - HẠ LONG – BẠCH ĐẰNG GIANG 2N1Đ

Thời gian 2 ngày 1 đêm

1,350,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

Hà Nội – 11 đền chùa Tuyên Quang

Hành trình: Hà Nội - 11 đền chùa Tuyên Quang

Thời gian 1 ngày

545,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – CHÙA BÚT THÁP – LÀNG TRANH ĐÔNG HỒ- CHÙA DÂU– ĐỀN NGUYÊN PHI Ỷ LAN

Hành trình: HÀ NỘI – CHÙA BÚT THÁP – LÀNG TRANH ĐÔNG HỒ- CHÙA DÂU– ĐỀN NGUYÊN PHI Ỷ LAN

Thời gian 1 ngày

410,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

Hà Nội – Chùa Hương 1N (Tour đoàn)

Hành trình: Hà Nội - Chùa Hương 1N (Tour đoàn)

Thời gian 1 ngày

495,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Lễ hội hoa ban Điện Biên

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – SƠN LA – ĐIỆN BIÊN PHỦ – HỒ PA KHOANG – HÀ NỘI 3N2Đ

Hành trình: HÀ NỘI – SƠN LA – ĐIỆN BIÊN PHỦ - HỒ PA KHOANG – HÀ NỘI 3N2Đ

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,600,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ GIANG – CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN MÙA ĐÁ NỞ HOA!!! 3N2Đ

Hành trình: HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN MÙA ĐÁ NỞ HOA!!! 3N2Đ

Thời gian 3 ngày 2 đêm

1,990,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

TOUR HÀ NỘI BÌNH LIÊU 3 NGÀY 2 ĐÊM

Hành trình: TOUR HÀ NỘI BÌNH LIÊU 3 NGÀY 2 ĐÊM

Thời gian 3 ngày 2 đêm

1,890,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

TOUR HÀ GIANG – MÙA HOA TAM GIÁC MẠCH 3N2Đ

Hành trình: TOUR HÀ GIANG – MÙA HOA TAM GIÁC MẠCH 3N2Đ

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,680,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Hoàng Su Phì - Hà Giang

Từ Hà Nội

HOÀNG SU PHÌ – XÍ MẦN – HÀ GIANG 3N2Đ

Hành trình: HOÀNG SU PHÌ – XÍ MẦN – HÀ GIANG 3N2Đ

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,680,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

VỀ MIỀN ĐẤT TỔ – ĐỀN HÙNG

Hành trình: VỀ MIỀN ĐẤT TỔ - ĐỀN HÙNG

Thời gian 1 ngày

450,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

ĐỀN TRẦN – PHỦ GIÀY NAM ĐỊNH LÀNG VŨ ĐẠI – KHU DI TÍCH NAM CAO – NHÀ BÁ KIẾN

Hành trình: ĐỀN TRẦN – PHỦ GIÀY NAM ĐỊNH LÀNG VŨ ĐẠI – KHU DI TÍCH NAM CAO – NHÀ BÁ KIẾN

Thời gian 1 ngày

520,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

MÙ CANG CHẢI – SUỐI GIÀNG – TÚ LỆ – KHAU PHẠ 3N2Đ

Hành trình: MÙ CANG CHẢI - SUỐI GIÀNG - TÚ LỆ - KHAU PHẠ 3N2Đ

Thời gian 3 ngày 2 đêm

1,950,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – CHÙA CÁI BẦU – ĐỀN CỬA ÔNG – VỊNH HẠ LONG

Hành trình: HÀ NỘI – CHÙA CÁI BẦU – ĐỀN CỬA ÔNG – VỊNH HẠ LONG

Thời gian 2 ngày 1 đêm

2,025,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – LÀNG NÓN PHÚ CHÂU – LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM – ĐỀN VÀ

Hành trình: HÀ NỘI – LÀNG NÓN PHÚ CHÂU – LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM – ĐỀN VÀ

Thời gian 1 ngày

410,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – LẠNG SƠN – MẪU ĐỒNG ĐĂNG – ĐỘNG TAM THANH – NHỊ THANH

Hành trình: HÀ NỘI - LẠNG SƠN – MẪU ĐỒNG ĐĂNG – ĐỘNG TAM THANH – NHỊ THANH

Thời gian 1 ngày

590,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần