Du Lịch Miền Bắc

Cập nhật hàng ngày danh sách tour Du Lịch Miền Bắc


Từ Hà Nội

HÀ NỘI – HẢI TIẾN – HÀ NỘI 3N2Đ

Hành trình: HÀ NỘI - HẢI TIẾN - HÀ NỘI

Thời gian 3 ngày 2 đêm

3,450,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – VŨNG CHÙA – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – CỒN CÁT QUANG PHÚ – HÀ NỘI

Hành trình: HÀ NỘI - VŨNG CHÙA - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG - CỒN CÁT QUANG PHÚ – HÀ NỘI

Thời gian 3 ngày 2 đêm

0 đ

Phương tiện: ô tô, máy bay

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

Hành trình: HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

Thời gian 4 ngày 3 đêm

3,590,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

BẮC GIANG– SẦM SƠN 2N1Đ

Hành trình: BẮC GIANG– SẦM SƠN

Thời gian 2 ngày 1 đêm

1,210,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – BIỂN THIÊN CẦM – HÀ NỘI

Hành trình: HÀ NỘI - BIỂN THIÊN CẦM – HÀ NỘI

Thời gian 3 ngày 2 đêm

2,290,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – CHÙA BA VÀNG – ĐỀN CỬA ÔNG – NON THIÊNG YÊN TỬ 2N1Đ

Hành trình: HÀ NỘI - CHÙA BA VÀNG – ĐỀN CỬA ÔNG – NON THIÊNG YÊN TỬ

Thời gian 2 ngày 1 đêm

1,550,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – TRÀNG AN – THUNG NHAM

Hành trình: HÀ NỘI – TRÀNG AN – THUNG NHAM

Thời gian 1 ngày

795,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – THUNG NAI – THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH

Hành trình: HÀ NỘI – THUNG NAI – THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH

Thời gian 1 ngày

750,000 đ

Phương tiện: ô tô, tàu hỏa

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – THUNG NAI – ĐỀN BỒNG LAI

Hành trình: HÀ NỘI – THUNG NAI – ĐỀN BỒNG LAI

Thời gian 1 ngày

590,000 đ

Phương tiện: ô tô, tàu hỏa

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – ĐỀN BÀ TRIỆU – THÀNH NHÀ HỒ – LAM KINH – CÔNG VIÊN SINH THÁI THANH TAM – ĐỀN THẦN PHI QUỐC MẪU – KHU DI TÍCH HỒ CỬA ĐẠT

Hành trình: HÀ NỘI – ĐỀN BÀ TRIỆU – THÀNH NHÀ HỒ - LAM KINH – CÔNG VIÊN SINH THÁI THANH TAM – ĐỀN THẦN PHI QUỐC MẪU – KHU DI TÍCH HỒ CỬA ĐẠT

Thời gian 2 ngày 1 đêm

1,250,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – TÂY THIÊN – TAM ĐẢO 2N1Đ

Hành trình: HÀ NỘI - TÂY THIÊN - TAM ĐẢO

Thời gian 2 ngày 1 đêm

1,199,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – CHÙA TAM CHÚC – HANG MÚA

Hành trình: HÀ NỘI - CHÙA TAM CHÚC – HANG MÚA

Thời gian 1 ngày

620,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH – HANG MÚA

Hành trình: HÀ NỘI - BÁI ĐÍNH - HANG MÚA

Thời gian 1 ngày

625,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

CHÙA BÀ ĐANH – CHÙA TAM CHÚC – CHÙA LONG ĐỌI SƠN 1N

Hành trình: CHÙA BÀ ĐANH - CHÙA TAM CHÚC – CHÙA LONG ĐỌI SƠN

Thời gian 1 ngày

530,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần

Từ Hà Nội

HÀ NỘI – CHÙA TAM CHÚC – ĐẦM ĐA

Hành trình: HÀ NỘI – CHÙA TAM CHÚC – ĐẦM ĐA

Thời gian 1 ngày

550,000 đ

Phương tiện: ô tô

Khởi hành: Các ngày trong tuần